Ranking szachowy - Stefana Wronicza

Ranking arcymistrzów i ranking ogólny.

Warunkiem zaliczenia partii do rankingu jest podanie następujących danych:

1. Imiona, nazwiska i dokładne daty urodzenia uczestników meczu.
2. Rankingi FIDE lub w przypadku ich braku rankingi krajowe według kategorii.
3. Dokładna data i miejsce rozegrania partii.
Dla rankingu arcymistrzów można liczyć tylko jedną partię dziennie. Mogą być liczone partie, których wyniki i daty rozegrania są umieszczone w internecie pod warunkiem posiadania przez obliczającego ranking szczegółowych danych o ich uczestnikach (imiona, nazwiska, daty urodzenia i przynależność do federacji).

Serwis główny

Wyjaśnienia

Ranking FIDE

Valid XHTML 1.0 Transitional · Valid CSS 2.1