Ranking szachowy - Stefana Wronicza

Rankingi szachowe - objaśnienia

Porównanie kategorii i wartości rankingów (w mk) z kategoriami i rankingiem FIDE i Polskiego Związku Szachowego.
     k	 mk  pkt. Elo

     0     0    0   Program losowy
     1   1000   200   Najsłabsze programy
     2   2000   400   Słabe programy, dzieci od 2 do 3 lat
     3   3000   600   Dzieci od 3 do 4 lat
     4   4000   800   Dzieci od 4 do 5 lat
     5   5000   1000   Zawodnicy bez kategorii
     6   6000   1200   Zawodnicy V kategorii
     7   7000   1400   Zawodnicy IV kategorii
     8   8000   1600   Zawodnicy III kategorii
     9   9000   1800   Zawodnicy II kategorii
    10   10000   2000 	 Zawodnicy I kategorii
    11   11000   2200	 Kandydaci na mistrzów
    12   12000   2400   Mistrzowie
    13   13000   2600   Arcymistrzowie
    14   14000   2800   Superarcymistrzowie
    15   15000   3000   Silne programy (mistrzowie komputerowi)
    16   16000   3200   Bardzo silne programy (arcymistrzowie komputerowi)
    17   17000   3400   Najsilniejsze programy (superarcymistrzowie komputerowi)

Kategorię zawodnika (ilość kategorii powyżej poziomu zerowego) otrzymuje się automatycznie przez podzielenie rankingu maksymalnego przez 1000 i odrzucenie ułamków.

Serwis główny

Wyjaśnienia

Ranking FIDE

Valid XHTML 1.0 Transitional · Valid CSS 2.1