Ranking szachowy - Stefana Wronicza

Ranking szachowy - regulamin

Ogólne zasady

Dla podanych niżej rankingów przyjąłem zasadę, że różnica rankingów w kategoriach dla dwóch zawodników grajacych mecz składający się przynajmniej z takiej ilości partii, że wynik meczu nie mógł wynosić 100 % , równa się logarytmowi naturalnemu ze stosunku zdobytych do straconych punktów. Wynika z tego kolejna zasada: gdy przewidywany wynik meczu zawodnika A z zawodnikiem B wynosi a/b a przewidywany wynik meczu zawodnika B z zawodnikiem C wynosi c/d to przewidywany wynik meczu zawodnika A z zawodnikiem C wynosi e/f=a/b*c/d. Do obliczeń rankingów przyjąłem skalę w tysięcznych częściach kategorii (mk). Po podzieleniu przez 5 i odrzuceniu ułamĸów otrzymamy wartość rankingu w skali Elo. Z tych założeń wynikają podane niżej wzory do obliczania rankingów. Wykres przewidywanych wyników procentowych przy zerowej różnicy rankingu jest styczny do prostej wyrażającej zależność przewidywanego wyniku od różnicy rankingu dla wzorów używanych w Polskim Związku Szachowym do obliczania norm na kategorie. W porównaniu z rankigiem FIDE, gdzie przewidywany wynik meczu jest obliczany przy pomocy całki z funkcji rozkładu normalnego prawdopodobieństwa (krzywa Gaussa), który został opracowany przez Arpada Elo, podany wyżej wykres wolniej zmierza do 100 % przy dużych różnicach rankingu (w rankingu FIDE dla różnic przekraczających 400 pkt. wprowadzono korekty zmniejszające różnicę rankingu). Dla rankingu FIDE nie obowiązuje podana wyżej zależność pomiędzy przewidywanymi wynikami meczów zawodników A, B i C.

Ranking arcymistrzów (RA)

Ranking ten oblicza się dla arcymistrzów, którzy wygrali przynajmniej jedną partię z zawodnikiem już znajdującym się na liście tego rankingu i mieli w tym momencie ranking FIDE przynajmniej 2600. Najszybsze tempo gry: 1,5 godziny na partię + 30 sekund na posunięcie. Do tego rankingu można liczyć tylko jedną partię dziennie. Wzory do obliczania rankingu RA: P1=1/(EXP((R2-R1)/1000)+1) D1=INT(100*(W1-P1)) R1N=R1+D1 P2=1/(EXP((R1-R2)/1000)+1) D2=INT(100*(W2-P2)) R2N=R2+D2 Objaśnienia: W1 - wynik punktowy pierwszego zawodnika W2 - wynik punktowy drugiego zawodnika P1 - przewidywany wynik punktowy w partii dla pierwszego zawodnika P2 - przewidywany wynik punktowy w partii dla drugiego zawodnika R1 - ranking pierwszego zawodnika (w mk) przed partią R2 - ranking drugiego zawodnika (w mk) przed partią D1 - zmiana rankingu dla pierwszego zawodnika D2 - zmiana rankingu dla drugiego zawodnika R1N - ranking pierwszego zawodnika po partii R2N - ranking drugiego zawodnika po partii Jako początkowy ranking przyjmuje się 13000 mk (2600 pkt. Elo). Ranking zmienia się po każdej ocenionej partii. Nie liczy się wyników podanych z opóźnieniem, jeżeli przynajmniej jeden zawodnik miał już policzoną partię graną w późniejszym terminie (nie można liczyć partii wcześniejszych po późniejszych ponieważ wtedy byłby przyjmowany ranking osiągnięty później niż rozgrywana partia). Podany jest również ranking maksymalny.

Ranking ogólny

Ranking ten określa przeważnie poziom gry błyskawicznej lub szybkiej ponieważ nie ma w nim mnożnika zależnego od tempa gry. Jako początkowy ranking przyjmuje się ranking 5000 mk (1000 pkt. Elo) z wyjątkiem arcymistrzów lub mistrzów, ranking których oblicza się automatycznie z pliku pgn. Dla tych zawodników przyjmuje się początkowy ranking 12000 (2400 pkt. Elo). Dla zawodników o początkowym rankingu 5000 (1000) liczą się tylko partie w których przynajmniej jeden zawodnik ma ustalony ranking. Wzory do obliczania tego rankingu są takie same jak dla rankingu RA. Dla meczów ranking liczy się tyle razy ile partii było w meczu. Zawodnicy są podzieleni na 2 grupy. Do grupy A należą zawodnicy, którzy rozegrali przynajmniej 100 ocenionych partii. Do grupy B należą pozostali zawodnicy. Gdy grają za sobą zawodnicy różnych grup to ranking zawodnika z grupy A nie zmienia się a ranking zawodnika z grupy B zmienia się podwójnie. Na listach rankingowych umieszczeni są tylko zawodnicy z grupy A. Porównanie kategorii i wartości rankingów w tysięcznych częściach kategorii (mk) z kategoriami i rankingiem FIDE i Polskiego Związku Szachowego. k mk pkt. Elo 0 0 0 Program losowy 1 1000 200 Najsłabsze programy 2 2000 400 Słabe programy, dzieci od 2 do 3 lat 3 3000 600 Dzieci od 3 do 4 lat 4 4000 800 Dzieci od 4 do 5 lat 5 5000 1000 Zawodnicy bez kategorii 6 6000 1200 Zawodnicy V kategorii 7 7000 1400 Zawodnicy IV kategorii 8 8000 1600 Zawodnicy III kategorii 9 9000 1800 Zawodnicy II kategorii 10 10000 2000 Zawodnicy I kategorii 11 11000 2200 Kandydaci na mistrzów 12 12000 2400 Mistrzowie 13 13000 2600 Arcymistrzowie 14 14000 2800 Superarcymistrzowie 15 15000 3000 Silne programy (mistrzowie komputerowi) 16 16000 3200 Bardzo silne programy (arcymistrzowie komputerowi) 17 17000 3400 Najsilniejsze programy (superarcymistrzowie komputerowi) Kategorię zawodnika (ilość kategorii powyżej poziomu zerowego) otrzymuje się automatycznie przez podzielenie rankingu maksymalnego przez 1000 i odrzucenie ułamków. Warszawa 2017-05-16 Stefan Wronicz ul. Belgradzka 20 m. 55 02-793 Warszawa telefon komórkowy 696652278 E-mail: wronicz@gmail.com

Serwis główny

Wyjaśnienia

Ranking FIDE

Valid XHTML 1.0 Transitional · Valid CSS 2.1